Araceli Vázquez González

Letras en Lenguas Indígenas
Náhuatl
Especialidad: Guion Radiofónico

 Miltsin uan Pilnemílis

Ixnextianij:

Pedro: Se takat ika sempoual uan kaxtol xiuit pakini uan chikaktik, inamik Sofía.

Sofía: Siuat ika sempoual uan majtak xiuit, inamik Pedro.

Najnaj Epifanía: Pilmachani ika eyi poual uan ome xiuit.

Xóchit: Ikniuj Sofía ika sempoual uan majtak xiuit.

Oscar: Itekitijkauj Pedro, ika omepoual xiuit.

Malín: Itekitijkauj Pedro ika sempoual uan chikueyi xiuit.

Roció: Imoman in Sofía, ika ome poual uan kaxtol xiuit. (kakisti: Salomej itech tal)

Pedro: Tiktoktoyaj taoltsin ne tokoujtaj, panouáyaya tajko tonal, katkaya se hora tiotak ika ome poual uan ayamo ajsia tetamakakej. Notekitijkauan moneki takuaske achtopa kininkuis in mayán, ta uelis kualaniskej uan yon amo kinamiki in tatok. No ueyitat Pedro, notokay, nech iluiaya ijkon: ―no koneuj moneki tikinin ixpejpenas kuali motekitikauan, moneki kipialiskej uelitilis in tekit uan miak netasojtalis, ijkon in tatoktsin kualtsin moiskaltis―. (Mokaki se akatapits tayokoltik itech in tepostanojnotsaloni)

Pedro: (Ika tayokol) Nekemaya nech kaujteu no ueyitat, notech sayoj mokauj in netasojtalis tein nikpialia in taltikpak, kiijtouaj in tochikaualis semi ueyi, uan takan amo niman ejko in tetamakakej in tekitinij kualanij, motauelnekij uan tauijuikaltiaj, uan tatok tein kiuijuikaltiaj amo moyekchiua. (Mokaki tajtaksaj uan mokuikatiaj in chiktejmej)

Pedro: Ne pilinchimej amo motentsakuaj, itech in toxolal tikin ixmatij kemej chiktejmej tein te tetsauiaj, te ualkuilia teisa netekipachol.

Xóchit: ― (Uejka mokaki kitsajtsiliaj) Pedro, Pedro, Pedro.

Pedro: ― Toni, ampo nioj.

Xóchit: ― Xinech paleuiki, aman nimoteltamamaltij

Pedro: Kiejkoltijkejya tapalol, timoijsiuilijkej tikinin takualtekijkej nochin.

Oscar: ―Tel uelik in chilmol Xóchit, uan yek kualtsin oksik in nakat

Xóchit: ―Ken amo ta yaluayá tik okxitijkej, yej ika axkan kualtsin yemanik

Pedro: ― Xi tamaseuakan, namech tekiuiok tapaloltsin, kajfentsi, namejuan xitajtanikan amo xikpiakan pinaujkayot.

Malín: ― Nej xinech uanti chipauakatsi uan takan tikuito itech ameya okachi kuali, ta in totonik tepitsin te xoxoxkuiltiá.

Pedro: Ta no nikmattok monéki tikinín makaskej kuajkuajli nakat, tein totapialuan tikin iskaltiaj, amo sekinin maka uajkal óso kuitexayak yon amo, ta in omitsitsin tikin talitij itech mauisyot, nanki itaskejsaj. (Tanauatil itech tepostanojnotsaloni: Tik nouatiaj in takat Pedro Mendoza, maj niman motoki kampa nanajtsin Epifanía, nototasojkaikniuan tein nankaktokej in tepostanojnotsaloni Quetzalcóatl takan nakiitaj in takat Pedro Mendoza, se mi moneki maj youi kampa in pilmachani itech in xolal)

Xochit: ― ¡Pedro xitsikuini! Xikitati keyej mits tatitankuij, nej nimokaua iuan in pipil.

Pedro: ― (Tsikuintiuj) Tasojkamatik… maj toteotsin tech tatiochiuí uan maj nochí kualí kisá, uan maj moyolchikauá nosiuatsin, maj niman niajsiskiasaj in siuapilkonet axkan olinik nemiití uan nej ika in no tatok. Maj chiuí tein to ueyítajtsin kiixtalis. (Kakisti: Tok, tok, tamajma itech kaltentsakuiloni)

Pedro: ― (Yolpoliujkamiki) Nanaj Epifanía, nanaj Epifanía, nejua, ni Pedro. (Kakisti: Kaltentsakuiloni motapoua)

Nanaj Epifanía: ― Xikaláki nokoneuj, ne kámpa se kochi yetok Sofía, uan semi tel kuakualtsin in siuapilkonet, yekin nik tami altij, uan mosiuauj kuali yetok, tepitsin siujtoksaj.

Pedro: ― Keniuj… ¿Nemika? Nech tanik in siuapiliyaj.

Nanaj Epifanía: ― Kemaj, amo nech ouijtij, sayoj nik makak, pimienta atsin ika panela uan ijsiujkatsin.

Pedro: Niyolpoliujkamíktiaya nipanok nikitato nosiuapil uan nosiuauj, ómpa ual yetoyaj nomen semi tel kuakualtsistin, seki xóchit uan tanexmej kinín yeualouayaj.

Sofía: ― No tasoj no kualiá tiejkok.

Pedro: ― No yolotsin Sofí, tikmatokka nej mouan nik nekiá nietos keman nemiskia tosiuapilkoneuj.

Sofía: ―Kemaj nikmattoká amo tejximoluí, nochi kuali kisak, keman né nokniuj Xóchit kalankisak peuak nioliní, kemej uelik nimotakuijkuilij uan né ojtí nimonamikilij sé okichpiliyo uan nik tajtanij sé kualtakayot, maj mits tanauatilí itech in tepostanojnotsaloni, kemej nik mattok semi yejua okachi tikaki niman mits ajsiskia in tanauatil.

Pedro: ― (Ueuetskaj) Axkan nochin xolal kimatkejyá, ke nemiká topilkonetsin.

Nanaj Epifanía: ― Pedro monekí tikauas Sofía maj moseuí, maj niman nenkentí, mostá kualkan nikaltití, uelis tinechtemolis ome kilit uan auakaxiuit, nó iuan tinech ualkuilis itilmaj tein ika motapatilis.

Pedro: ¬― Kemaj. (kakisti: Tok, tok, tok)

Nanaj Epifanía: ― Tiotakij, xikalaki.

Roció: ― Tiotakij, niualaj Pedro ¿Keniuj yetok nosiuapil? ¿Nemiká noixuitsi?

Pedro: ― Kualiá, majtiktasojkamatilikan nanaj Epifanía nochi kuali kisak.

Nanaj Epifanía: ― Kan xinech tasojkamatilikan, ta nej sayoj nikchiuá notekiuj, nik amanilití pionakatsin ne Sofía.

Pedro: ― Nomona uelis timokauas setepitsí, niouj nikinikitatí notekitikauan xá nikinin ajsitijok, mokaujej iuan Xóchit.

Roció: ―Xouj, nej nikan ni mo kaua. (Kakisti: Aksa nejnemí, sé salon itech tal, uan motanojnochiliaj iuan toteotsin)

Pedro: Ni ijsiujkakisteuj, keman niajsik kampá ni tatoká, Xóchit motanojnochiaya iuan toteotsin uan tachkuayá ika nosalon, chikaneli nikelnamikká, in omimej monekí sé kinin tokas maj ijijkatiakan uan ijkon in nexikolejekat kan kinejnekuilos in miltsi. Ijkon tamik in tonal iká kualí, sayoj nikuitikis tein nech tajtanij in pilmachiakej uan nikinajsito nokalyetouanij. Uan chika neli, yon chiktejtsi amo sayoj tetetsauia, ta nó tech ualkuilia kuali tanauatilis.

 

La milpa y el nacimiento

Personajes:

Pedro: Señor de 35 años con carácter vigoroso y alegre, esposo de Sofía y narrador.

Sofía: Mujer de 30 años, esposa de Pedro.

Doña Epifanía: Partera de 62 años.

Xóchit: Prima de Sofía de 30 años.

Oscar: Trabajador de Pedro de 40 años

María: Trabajadora de Pedro de 28 años

Roció: Mamá de Sofía de 53 años. (Sonidos: Azadones sobre la tierra)

Pedro: Estábamos en el terreno sembrando maíz, iban a dar las 2 de la tarde, eran 1:40 y la comida no llegaba. Mis trabajadores tienen que estar comiendo antes de que les de hambre, si no se me van a poner de malas y eso no es bueno para la siembra. Mi abuelo Pedro, el tocayo, me decía: ― hijo tienes que escoger bien a tus trabajadores, deben de tener ganas en el trabajo, pero sobre todo mucho amor para que la milpita crezca chula―. (Sonidos: Se escucha una melodía con una flauta nostálgica en la radio)

Pedro: (con tristeza) Hace tiempo que se me fue, pero de él me queda el amor a la tierra. Dicen que nuestra energía es muy poderosa y si no llegan a tiempo con la comida la gente se enoja, se pone mal y hasta maldicen y la siembra maldita no da. (Sonidos: Pasos y cantos de pájaros)

Pedro: ― Esos pilinchimej no dejan de cantar, aquí en la comunidad los conocemos como pájaros de mal agüero, traen malas noticias.

Xóchit: ― (con gritos a lo lejos) Pedro, Pedro, Pedro.

Pedro: ― Qué pasa, ahí voy.

Xóchit: ― Ven a ayudarme, hoy si cargue muchas cosas.

Pedro: Al fin la comida había llegado, nos apuramos a servirles a todos.

Oscar: ― Está bien sabroso el mole Xóchit y la carne bien cocidita.

Xóchit: ― Como no, si desde ayer hervimos la carne para que hoy estuviera blandita.

Pedro: ― Coman, les ofrezco más comidita o cafecito, ustedes pidan con confianza.

María: ―A mi regáleme agüita simple y si es del ameyal es mejor que este calor ataranta un poco.

Pedro: También sé que tenemos que darles carne criolla y de buenas piezas nada que huacal o rabadilla, no. Por qué los huesos se van a ir de ofrenda, ya lo verán. (Aviso de la radio: Se le comunica al señor Pedro Mendoza que urge su presencia con doña Epifanía, por ahí amigos que están sintonizando la radio Quetzalcóatl, si ven a don Pedro Mendoza, urge su presencia con la partera del pueblo)

Xóchit: ― ¡Pedro corre! ve a ver qué pasa, yo me quedo con los muchachos.

Pedro: ― (Corriendo) Gracias... dios quiera que todo salga bien, y que mi mujercita sea fuerte, ojalá llegue a tiempo, está niña se le ocurre nacer hoy, luego con lo de mi siembra, a ver que dios dice. (Sonidos: toc, toc. Tocan la puerta)

Pedro: ― (Desesperado) Doña Epifanía, dona Epifanía, soy Pedro. (Sonido: Puerta que se abre)

Doña Epifanía: ― Pásele mijo, en el cuarto está Sofía, la bebé esta hermosísima, la acabo de bañar y tu mujer está muy bien, cansadita, pero está bien.

Pedro: ― Cómo… ¿ya nació? me ganó la chamaquita.

Doña Epifanía: ― Si, no hubo dificultades, solo le di el tecito de pimienta con panela y rapidito.

Pedro: Ansioso pasé al cuarto a ver mi hija y mi esposa, ahí estaban hermosísimas las dos, en medio de flores y veladoras.

Sofía: ― Mi amor que bueno que ya llegaste.

Pedro: ― Sofí de mi corazón, sabes que quería estar presente en el nacimiento de nuestra hija.

Sofía: ― Sí, ya sé, pero no pasa nada, lo bueno es que todo salió muy bien, cuando la prima Xóchit salió de la casa empecé a sentir un dolor, acomodé la ropa que pude y mientras caminaba me encontré a un chiquillo y le pedí de favor que fuera a dejar el aviso en la radio, como sé que es lo que más escuchas, seguro te llegaba el aviso.

Pedro: ― (Risas) Ahora ya el pueblo entero ha de saber que ya nació nuestra bebé.

Doña Epifanía: ― Pedro debes dejar descasar a Sofía para que se recupere pronto, mañana temprano la voy a bañar, puedes conseguir hojas de acuyo o hoja santa y de aguacate por favor, también que traigas ropa para ella.

Pedro: ― Claro. (Sonidos: Toc, toc, toc)

Doña Epifanía: ― Hola buenas tardes, pase.

Roció: ― Buenas tardes, buenas Pedro ¿Cómo está mi hija? ¿Ya nació mi nietecita?

Pedro: ― Ya, todo está muy bien gracias a doña Epifanía.

Doña Epifanía: ― No me den las gracias, yo solo hago mi trabajo, voy a preparar un buen caldo para Sofía.

Pedro: ― Suegra se puede quedar un ratito, voy a ver si todavía alcanzo a mis trabadores, los dejé con Xóchit.

Roció: ― Ve, yo aquí me quedo. (Sonidos: Pasos, un azadón sobre la tierra, rezos)

Pedro: Me fui muy apurado, cuando llegué al terreno, en medio de rezos Xóchit escarbaba con mi azadón, ha me acorde que los huesos de la comida se tienen que sembrar paraditos para que el nexikolejekat no tuerza la milpa. Finalmente, el día acabó. Solo pasé por las cosas que me pidió la partera y me fui a alcanzar a mi familia. Por cierto, ese pájaro, sí trae noticias, pero no de mal agüero.